Szkolenia BHP, Ośrodek Szkoleń BHP Białystok, Ryzyko BHP, HACCP

Szkolenia BHP na najwyższym poziomie !

Ośrodek Szkoleń BHP Media Global w BiałymstokuNr uprawnień EDU-V.4430.197.2012 organizuje szkolenia BHP przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych. W zależności od Państwa potrzeb mogą one przyjąć formę wykładów, seminariów i e-learningu. W oparciu o charakter Państwa działalności, opracowujemy programy i zakres tematów, poruszanych na każdym szkoleniu BHP. Uwzględniają one między innymi opis poszczególnych stanowisk pracy, czy rodzaj zagrożeń związanych z wykonywanymi obowiązkami. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu szkoleniowym nasze kursy BHP są nie tylko ciekawe, ale również bardzo skuteczne. Szkolenia BHP zakończone są pisemnym egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu zgodnego z rozporządzeniem

Zakres oferowanych usług BHP i P.POŻ.:
 • Pełnienie zadań służby BHP - stała obsługa wszystkich zagadnień BHP,
 • Przegląd zgodności obiektu z wymogami obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.,
 • Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji BHP i P.POŻ,
 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt gaśniczy, oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze,
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych,
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych, sporządzanie kart statystycznych wypadków dla GUS,
 • Doradztwo i nadzór w przypadku prowadzenia przez wykonawców prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Nadzór P.POŻ.,
 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • Doradztwo w zakresie ergonomii, organizacji stanowisk i metod pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia,
 • Prowadzenie rejestrów badań i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • Doradztwo w zakresie ustalania tabel norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników,
 • Reprezentowanie pracodawców w kontaktach z organami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy i PSP, przygotowanie wymaganych dokumentów, udzielanie odpowiedzi na stosowane przez nie środki prawne, udział w kontrolach w imieniu i w zastępstwie pracodawcy,

 Przeprowadzamy Szkolenia BHP:

1. Szkolenia wstępne z zakresu BHP

2. Szkolenia okresowe  BHP:

- Szkolenia BHP okresowe dla pracodawców

- Szkolenia BHP okresowe dla osób kierujących zespołami pracowniczymi

- Szkolenia BHP okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych

- Szkolenia BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych

- Szkolenia BHP okresowe na stanowiskach robotniczych

 Wdrożenie Systemu HACCP:

 • Opracowanie, Wdrożenie Księgi HACCP

 • Opracowanie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) - Instrukcja

 • Opracowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) - Instrukcja

 

Pogoda Białystok z serwisu